Datalogic là công ty về công nghệ toàn cầu trong thị trường thu thập dữ liệu tự động và xử lý tự động, chuyên thiết kế và sản xuất đầu đọc mã vạch, máy tính di động, cảm biến để phát hiện, đo lường và an toàn, hệ thống đánh dấu và laser. Sự gần gũi và đáp ứng kịp thời cho mọi yêu cầu của khách hàng, cùng với sự đổi mới liên tục và cung cấp chất lượng cao, là những yếu tố đặc biệt làm nền tảng cho sự thành công của Datalogic trong hơn 40 năm. Các giải pháp tiên tiến của nó giúp tăng hiệu quả và chất lượng của các quy trình trong các ngành Bán lẻ, Sản xuất, Vận tải & Hậu cần và Chăm sóc sức khỏe.
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín chuyên cung cấp sản phẩm Datalogic tại Việt Nam..

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ:

Ms.Vũ : 0901 390 345

Email: info@antrongtin.com

http://linhkiennhamayvietnam.com/

Một số dòng sản phẩm Datalogic
Datalogic Vietnam TLμ-115L
Datalogic Vietnam TLμ-115
Datalogic Vietnam TLμ-111
Datalogic Vietnam TLμ-015L
Datalogic Vietnam TLμ-015
Datalogic Vietnam TLμ-011L
Datalogic Vietnam TLμ-011
Datalogic Vietnam TLμ
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V19-PPPZ
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V19-PPP
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V19- NNNZ
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V19-NNN
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V09-PPPZ
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V09-PPP
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V09-NNNZ
Datalogic Vietnam S65-PA-5-V09-NNN
Datalogic Vietnam S65-V
Cảm biến quang Datologic SR31-0
Cảm biến quang Datologic SR31-1
Cảm biến quang Datologic SR31
Datalogic Vietnam SR22-5-IR-OL
Datalogic Vietnam SR22-5-IR-OD
Datalogic Vietnam LD46-UL-755
Datalogic Vietnam LD46-UL-735
Datalogic Vietnam LD46-UL-715
Datalogic Vietnam LD46
Datalogic Vietnam LDμ-455
Datalogic Vietnam LDμ-425
Datalogic Vietnam LDμ-415
Datalogic Vietnam LDμ
Datalogic Vietnam SRF-L-120-5-p
Datalogic Vietnam SRF-L-80-5-P
Datalogic Vietnam SRF-L-50-5-P
Datalogic Vietnam SRF-L-30-5-P
Datalogic Vietnam SRF-120-5-N
Datalogic Vietnam SRF-120-5-P
Datalogic Vietnam SRF-80-5-N
Datalogic Vietnam SRF-80-5-P
Datalogic Vietnam SRF-50-5-N
Datalogic Vietnam SRF-50-5-P
Datalogic Vietnam SRF-30-5-N
Datalogic Vietnam SRF-30-5-P
Datalogic Vietnam SRF
Datalogic Vietnam SR21-RG
Datalogic Vietnam SR21-IR
Datalogic Vietnam S8-PR-3-W03-NN
Datalogic Vietnam S8-PR-3-W03-PP
Datalogic Vietnam S8-PR-3-T51-NN
Datalogic Vietnam S8-PR-3-T51-PP
Datalogic Vietnam S8-PH-3-M01-NN
Datalogic Vietnam S8-PH-3-M01-PP
Datalogic Vietnam S8-PH-3-B51-NN
Datalogic Vietnam S8-PH-3-B51-PP
Datalogic Vietnam S8-PR-5-W03-NN
Datalogic Vietnam S8-PR-5-W03-PP
Datalogic Vietnam S8-PR-5-T51-NN
Datalogic Vietnam S8-PR-5-T51-PP
Datalogic Vietnam S8-PH-5-M01-NN
Datalogic Vietnam S8-PH-5-M01-PP
Datalogic Vietnam S8-PH-5-B51-NN
Datalogic Vietnam S8-PH-5-B51-PP
Datalogic Vietnam S7-8-E-N
Datalogic Vietnam S7-8-E-P
Datalogic Vietnam S7-7-E-N
Datalogic Vietnam S7-6-E-P
Datalogic Vietnam S7-6-E-N
Datalogic Vietnam S7-5-E-P
Datalogic Vietnam S7-5-E-N
Datalogic Vietnam S7-4-E-P
Datalogic Vietnam S7-7-E-P
Datalogic Vietnam S7-4-E-N
Datalogic Vietnam S7-3-E-P
Datalogic Vietnam S7-3-E-N
Datalogic Vietnam S7-2-E-P
Datalogic Vietnam S7-2-E-N
Datalogic Vietnam S7-1-E-P
Datalogic Vietnam S7-1-E-N
Datalogic Vietnam S41-5-T-N
Datalogic Vietnam S41-5-P-N
Datalogic Vietnam S41-5-F-N
Datalogic Vietnam S41-5-D-N
Datalogic Vietnam S41-5-C-N
Datalogic Vietnam S41-5-B-N
Datalogic Vietnam S41-5-T-P
Datalogic Vietnam S41-5-P-P
Datalogic Vietnam S41-5-H
Datalogic Vietnam S41-5-G
Datalogic Vietnam S41-5-D-P
Datalogic Vietnam S41-5-C-P
Datalogic Vietnam S41-5-B-P
Datalogic Vietnam S41-2-P-N
Datalogic Vietnam S41-2-T-N
Datalogic Vietnam S41-2-F-N
Datalogic Vietnam S41-2-D-N
Datalogic Vietnam S41-2-T-P
Datalogic Vietnam S41-2-C-N
Datalogic Vietnam S41-2-B-N
Datalogic Vietnam S41-2-P-P
Datalogic Vietnam S41-2-H
Datalogic Vietnam S41-2-G
Datalogic Vietnam S41-2-F-P
Datalogic Vietnam S41-2-D-P
Datalogic Vietnam S41-2-C-P
Datalogic Vietnam S41-2-B-P