Sanil là một trong những nhà sản xuất của Transformer & Reactor và Sensor hàng đầu tại Hàn Quốc được thành lập ngày 01 tháng tám năm 1987 và có nguồn cung cấp các sản phẩm sau:
– Cảm biến tiệm cận Sanil
– Cảm biến nhiệt độ Sanil
– Thước đo tuyến tính Sanil
– Cảm biến vị trí Sanil
Công ty TNHH kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín chuyên cung cấp các sản phẩm Sanil, Cảm biến tiệm cận Sanil, Cảm biến nhiệt độ Sanil,,, ngoài ra Công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm máy móc công nghiệp khác tại Việt Nam như Nordson, Windjet, Bơm Nikkiso, Lechler,,,,

Thông tin liên hệ
Mr Vũ 0901390345
Email: info@antrongtin.com

Model của cảm biến Sanil Việt Nam

SD-4RS
SD-5MS
SD-5MSZ
SC-8MS-LS
SC-8M-LS
SC-8MS
SC-8M
SD-8MS
SD-8M
SD-8MS-L45
SD-8M-L45
SC-12MS-LS
SC-12M-LS
SC-12MS
SC-12M
SD-12MS-LS
SD-12M-LS
SD-12MS
SD-12M
SC-18MS-LS
SC-18M-LS
SC-18MS
SC-18M
SD-18MS-LS
SD-18M-LS
SD-18MS
SD-18M
SC-30MS-LS
SC-30M-LS
SC-30MS
SC-30M
SC-8MS-02
SC-8M-04
SD-8MS-02L45
SD-8M-04L45
SC-12MS-04LS
SC-12M-08LS
SC-12MS-04
SC-12M-08
SD-12MS-04LS
SD-12M-08LS
SD-12MS-04
SD-12M-08
SC-18MS-08LS
SC-18M-16LS
SC-18MS-08
SC-18M-16
SD-18MS-08LS
SD-18M-16LS
SD-18MS-08
SD-18M-16
SC-30MS-16LS
SC-30M-25LS
SC-30MS-16
SC-30M-25
SD-30MS-16LS
SD-30M-25LS
SD-30MS-16
SD-30M-25
SD-30MS-LS
SD-30M-LS
SD-30MS
SD-30M

SC-8MSK
SC-8MK
SC-12MSK-LS
SC-12MK-LS
SC-12MSK
SC-12MK
SD-12MSK-LS
SD-12MK-LS
SD-12MSK
SD-12MK
SC-18MSK-LS
SC-18MK-LS
SC-18MSK
SC-18MK
SD-18MSK-LS
SD-18MK-LS
SD-18MSK
SD-18MK
SC-30MSK-LS
SC-30MK-LS
SC-30MSK
SC-30MK
SD-30MSK-LS
SD-30MK-LS
SD-30MSK
SD-30MK

SB-31
SB-31-10
SB-31R
SB-31L
SB-32
SB-32-2
SB-32-7L
SB-32B
SB-32B-3
SB-32B-5
SB-32S
SB-32WS
SB-32W
SB-32M
SB-32MV
SB-32MR

SB-51
SB-51-3
SB-51V
SB-51V-3
SB-52
SB-52M
SB-52MV
SB-52MR-8

cam-bien-nhiet-do-sanil

cam-bien-sanil-viet-nam

sanil-sensor-viet-nam