Euchner USA Chuyên gia về:
Euchner an toàn sản phẩm bao gồm: thiết bị chuyển mạch khóa liên động an toàn rơ le an toàn Euchner, thiết bị chuyển mạch cho phép, các module đánh giá, sản phẩm MGB, không tiếp xúc từ mã hóa, công nghệ mã hóa RFID và thiết bị chuyển mạch sợi dây kéo.
Euchner Tự động hóa Sản phẩm: Euchner cung cấp độ chính xác chuyển mạch giới hạn duy nhất và nhiều, lỗ duy nhất ấn định giới hạn thiết bị chuyển mạch, công tắc vị trí và hệ thống nhận dạng RFID,công tắc hành trình Euchner.

Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín chuyên cung cấp các sản phẩm EUCHNER tại Việt Nam
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp bơm hóa chất NIKKISO, đầu phun Nordson và các sản phẩm công nghiệp khác…
Thông tin liên hệ:
Mr Vũ – 0901 390 345
email: info@antrongtin.com
Một số mã model Euchner
R12-502 TP3-537A230SR6
SN-03 TP3-537C024MC1844
CMS-M-BD TP3-537K024M
TP3-537A024PG TP3-537K024SR6
TP2-538 A 024 M TP4-537A024M
N1AR-514-M TP4-537A024SR6
N1AR514-M TP4-537A110M
NZ1RS-528-M TP4-537A110SR6
SNO3D12-2514-M;3 TP4-537A230M
SNO3D12-502;3 TP4-537A230SR6
SNO4D12-2514-M;4 TP4-537K024M
KAS-80-35-A-M32 TP4-537K024SR6
NZ1RL-511.C971 TP4-537K110M
595-A TP0-2131A000M
595-B TP1-4131A024M
sn02r12-502-m TP1-4131A024SR11
NG2SM-510SVM5C TP1-4131A110M
NG2WO-510SVM5C TP1-4131A230M
SN03X16-772L TP1-4131K024M
SN04 D16-502M TP1-4131K024SR11
SN04 R16-502 TP1-4131K110M
NZ1RL-511.C971 TP1-4131K230M
HKD4AP222-21 TP2-2121A024M
ESM-BA303 TP2-4131A024M
SN02D12-502ML1688 TP2-4131A024SR11
SN02D12-502ML 1688 TP2-4131A110M
CES-A-ABA-01 TP2-4131A230M
RGBF02D12-1514 TP2-4131K024M
KAS-70-20-S TP2-4131K024SR11
SN-2-10MM TP3-2131A024L024M
GLBF02 DB08-552 TP3-2131A024M
GSBF02 DB08-552 TP3-2131A024MC1706
GSBF05 DB08-552 TP3-2131A024MC1743
N01R-550 TP3-2131A024MC1761
TP3-2131A024SR11C2015 TP3-2131A024MC1787
TP3-2131A024SR11C2016 TP3-2131A024MC1993
TP3-2131A110M TP3-2131A024MC2084
TP3-2131A230M TP3-2131A024M-EX
TP3-2131B024MC1761 TP3-2131A024SR11
TP3-2131K024M TP3-2131A024SR11C1699
TP3-2131A024SR11C1787
TP4-2131K024M TP2-538A230M
NZ1RL-511.C971 TP2-538A230SR6
CIA3PL1G08 TP2-538K024M
GLB270 TP2-538K024SR6
KCB2A TP3-4141A024MC1844
NZ1RS-538L060 TP3-4141A024MC1844/V10
TZ1LE024SR6 TP3-4141C024MC1844
TZ1RA024SR6 TP3-4141C024MC1844/V10
NZ 1VZ-538-E TP3-537A024L024M
10A 250V TP3-537A024M
RGBF-D4D12-502-LE060 JB TP3-537A024MC1844
NB01-D556 TP3-537A024SR6
NIAD514-M TP3-537A110M
NP1-638AS TP3-537A110SR6
NZIRS-528-M TP3-2131K024SR11
PS4127-000 TP3-2131K230M
SN03 D12-2514-M TP3-4121A024L024M
SN03 D12-502 TP3-4121A024M
SN04 D12-2514-M TP3-4121A024MC1743
TZ1RE024MVAB TP3-4121A024MC1787
TZ1RE024MVAB ID_NR:083966 AC-15 TP3-4121A024SR11
PA110-DU110 TP3-4121A110M
TPI-538 A 024 M TP3-4121A230M
SN03R12-1508-M TP3-4121K024M
N01K550-M TP3-4121K024M-EX
N01R550-M TP3-4121K024SR11
NP1-628AS-M TP3-4121K110M
NZ1HS-511-M TP3-4121K230M
SN-D08552 TP3-4131A024M
NG2SM-510SVM5C1883 TP3-4131A024SEM8C2065
NG2WO-510SVM5C1883 TP3-4131A024SR11
TP2-538A024M TP3-4131A110M
CK3-X TP3-4131A230M
SN05-D08-552 TP3-4131K024M
TP3-2131A024 M TP3-4131K024SR11
SN04-N TP3-4131K110M
SN02R12-502-M TP3-4131K230M
TZ1RE024PG046155 TP1-528A024L024M

công tắc Euchner Việt nam

dai-ly-euchner-viet-nam

công tắc Euchner Việt nam