Fimet là một công ty của Ý với hơn 100 năm lịch sử, chuyên sản xuất động cơ điện và hộp số hoàn toàn ở Ý.
Công ty TNHH kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín chuyên cung cấp các loại động cơ Fimet, hộp số fimet, motor tại Việt Nam
Thông tin liên hệ:
Mr. Vũ – 0901 390 345
Email: info@antrongtin.com

Type: M 315 M4
132 kW, , 660/380 V, 1480 rpm, 50 Hz, B3
(completely interchangeable with Fimet sn. 2333901250)
Weight: 875 – 1300 kg package included
EM 225 S
EM 225 M
EM 250 M
EM 280 S
EM 280 M
EM 315 S
EM 315 M
EM 315 MA
EM 315 MB
EM 355 M-MA
EM 355 L
EM 225 S
EM 225 M
EM 250 M
EM 280 S
EM 280 M
EM 315 S
EM 315 M
EM 315 MA
EM 315 MB
EM 355 M-MA
EM 355 L
EMA 112 M6
EMA 132 S 6
EMA 132 M6
EMA 132MA6
EMA 160 M6
EMA 160L6
EMA 180 L6
EMA 200 LC6
EMA 200 L 6
EM 225 M6
EM 250 M6
EM 280 S6
EM 280 M6
EM 315 S6
EM 315 M6
EM 315 MA6
EM 315 MB6
EM 355 M6
EM 355 MA 6
EM 355 LC6
EM 355 L6
EM 355 LA 6
EM 355 LB 6
EM 400 L6
EM 400 LA 6
EM 400 LB 6
EMA 112 MR
EMA 132 S
EMA 132 M
EMA 132 MA
EMA 160 M
EMA 160L
EMA 180 L
EMA 160 M
EMA 160L
EMA 180 L
EMA 200 LC-L
EM 225 M
EM 250 M
EM 280 S
EM 280 M
EM 315 S
EM 315 M
EM 315 MA
EM 315 MB
EM 355 M-MA
EM 355
L-LA-LB-LC
EM 400 L-LA-LB
EM 225 M
EM 250 M
EM 280 S
EM 280 M
EM 315 S
EM 315 M
EM 315 MA
EM 315 MB
EM 355 M-MA
EM 355
L-LA-LB-LC-LC
EM 400 L-LA-LB
EMA 112 (2,4 p)
EMA 112 (6 p)
EMA 132 S
EMA 132 M
EMA 160 MC2
EMA 160 M6
EMA 160 M (2,4 p)
EMA 160 L
EMA 180 M
EMA 200 L – LC
EM 225 M
EM 250 M
EM 280 S2
EM 280 S (4,6 p)
EM 280 M2
EM 280 M (4,6 p)
EM 315 S-M 2
EM 315 S-M (4,6 p)
EM 315 MA-MB 2
EM 315 MA (4,6 p)
EM 315 MB ((4,6 p)
EM 355 M – MA 2
EM 355 M – MA (4,6 p)
EM 355 L -400 (4,6 p)
EMA 200 LC-L
EMA 112 MR
EMA 132 S
EMA 132 M
EMA 132 MA