Easy shine kit Vikan

Rất lý tưởng cho làm sạch bề mặt bóng verticle cao như cửa sổ, gương, gạch men, thép không gỉ, melamine và nhựa.Chứa: 5 x window giẻ lau sàn 549.125, 5 x ánh vải 691.540, 1 x spraybottle, 1 x mopframe và 1 x telescopic xử lý 295.610.