Máy định vị điện khí cho bộ truyền động khí nén STELLANTREBE

Thông s k thut

Đt đim x: 4-20mA vi 2 kết ni dây dn

0 / 4-20mA vi 3/4 kết ni dây dn Ph tr đin vi 3/4 dây dn kết ni:

UH: 18-30V DC

Đin tr trong: Ri = 500Ohm (2 dây)

Ri = 50 Ohm (3/4 dây)

Kết ni đin: đu vít kiu 2.5mm2 Dây cáp: M20x1.5

Áp sut khí vào ti đa: 6 bar

Kết ni bng si ren n G1 / 4 DIN 45141 Nhit đ môi trường: -30- + 80 ° C Kích thước: 182x95x96,6

Mc đ bo v: IP65