Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là nhà phân phối các sản phẩm PILZ (Đức) tại Việt Nam .Địa chỉ: 90/14A , tổ 17 , Ấp 4 , xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn , TP HCM

Thông tin liên hệ : Ms Gấm – 0901 390 345 ( zalo ) Email : hoang@antrongtin.com

Model PILZ sản phẩm :

710001 – PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

773310 – PDP20 F 4 mag 261904 – PVIS OPC Tools CD-ROM

261905 – RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP

261906 – RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices

261907 – RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP

261908 – RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple

261905G – Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP

261906G – Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co

261907G – Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP

261908G – Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli

581250 – SafetyEYE Configurator CD + Handbuch

581250D – SafetyEYE Configurator CD

581250B – SafetyEYE Configurator Base License

581250K – SafetyEYE Configurator Copy License

773000 – PNOZmulti Configurator Software + Manual

773000D – Configurator Software

773010B – Basic License for PNOZmulti Config.

773010G – Project License for PNOZmulti Config

773010K – User License for PNOZmulti Config

773010L – Lite License for PNOZmulti Config.

773010Q – Time lim License 4Mth for PNOZmulti Conf

773010R – Time lim License 3Mth for PNOZmulti Conf

773010S – Time lim License 2Mth for PNOZmulti Conf

773010U – Basic Upgr License for PNOZmulti Config

773010V – User Upgr License for PNOZmulti Config

773010W – Project Upgr License f. PNOZmulti Config

773011B – Basic License for PNOZmulti Service

773011G – Project License for PNOZmulti Service

773011K – User License for PNOZmulti Service

773011L – Lite License for PNOZmulti Service

773011U – Basic Upgr License for PNOZmulti Service

773011V – User Upgr License for PNOZmulti Service

773011W – Project Upgr License for PNOZmulti Serv

301291 – PSS WIN-PRO Software + Manual GB

301200G – PSS SW DEM SYSTEMSOFTW 1 x Generallizenz

301200K – PSS SW DEM SYSTEMSOFTW. (Kopierlizenz)

301290D – PSS WIN-PRO Software

301202G – PSS SW E (Generallizenz)

301202K – PSS SW E (Kopierlizenz)

301240B – PSS SW VSFB DEM 1 x Basislizenz

301240G – PSS SW VSFB D (Generallizenz)

301240K – PSS SW VSFB D (Kopierlizenz)

301241B – PSS SW QLD DEM 1 x Basislizenz

301241G – PSS SW QLD DEM (Generallizenz)

301241K – PSS SW QLD DEM (Kopierlizenz)

301241U – PSS SW QLD DEM 1 x Updatelizenz

301242B – PSS SW QLD GBP 1 x Basislizenz

301242G – PSS SW QLD GBP (Generallizenz)

301242K – PSS SW QLD GBP (Kopierlizenz)

301242U – PSS SW QLD GBP 1 x Updatelizenz

301282K – PSS SW QLD E (Kopierlizenz)

301288B – Basic License for PSS WIN-PRO Full

301288K – User License for PSS WIN-PRO Full

301288Q – Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Full

301288R – Time lim. Lic 3Mth for PSS WIN-PRO Full

301288S – Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full

301288W – Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full

301289B – Basic License for PSS WIN-PRO Service

301289K – User License for PSS WIN-PRO Service

301289Q – Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Serv

301289R – Time lim. Lic 3Mth for PSS WIN-PRO Serv

301289S – Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Serv

301289W – Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Serv

301290G – PSS WIN-PRO D Project License

301290K – PSS WIN-PRO D User License

312890 – PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM

312890B – Basic Licence PSSu Startup Tool Full

312890K – User License PSSu Startup Tool Full

850035 – PASconfig Sdrive

1802959 – PMCmotion control tools

261900 – PMI-PRO Erweiterungen – Installations CD

261910 – PSS Upload-/Downloadtool f. PMIvisu/open

310490 – PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)

261901 – Lizenz PMI-PRO Erweiterung – Diagramm

261902 – Lizenz PMI-PRO Erweiterung – Archiv

261903 – Lizenz PMI-PRO Erweiterung – Events

310400 – PMI-PRO Editor Voll-Lizenz (D,GB,F,E,I)

310405 – PMI-PRO Editor Upgradeliz. (D,GB,F,E,I)

301995 – Pilz Service-CD PSS / SafetyBUS p

301996 – Pilz Service-CD PNOZ / PMD / PSEN

301997 – Pilz ECAD Macros (DVD)

Ø Ngoài sản phẩm vừa nêu trên chúng tôi còn cung cấp các thiết bị về :

· Tự động hóa

· Cảm biến

· Biến tần

· Van công nghiệp

· Máy móc công nghiệp

· Và các loại máy móc , thiết bị khác ,….