Relay Arteche

Arteche là một công ty toàn cầu, một tiêu chuẩn quốc tế với các công ty ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á
Arteche tham gia tích cực vào các cơ quan quốc tế về điện: IEC, IEEE, CIGRE, hoặc CIRED,
Với thiết kế nhỏ gọn, Arteche hoạt động trong tất cả các loại môi trường sơ cấp và thứ cấp phân phối: đường dây trên không, đường ngầm, switchgears GIS, cổng chuyển đổi AIS và chính các thiết bị khác.
Trong đó Relay Arteche là tiêu biểu rất thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất, nơi performace, độ tin cậy và an ninh.
Lắp đặt tại hơn 150 quốc gia, relay Arteche là sự lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng như: ngắt điện áp cao và trung bình, an toàn logic quan trọng trong các nhà máy điện hạt nhân hoặc giao diện, nhân liên lạc và chỉ huy từ xa trong hệ thống đường sắt.