Hydromax được biết với thương hiệu HMAX . Là nhà cung cấp các thiết bị phụ kiện và ống dẫn , các van điều khiển . Các sản phẩm của phục nhiều ngành công nghiệp như dầu mỏ , khí đốt , hàng không vũ trụ ,.. đã cho thấy chất lượng sản phẩm đáng tin cậy từ Hydromax .
Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín chuyên cung cấp các dòng sản phẩm đến từ thương hiệu HYDROMAX .
Địa chỉ : 90/14a , ấp 4 , Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn , TP . HCM
Sdt/zalo : 0901390345 , Email : hoang@antrongtin.com
Model các sản phẩm :
Model No:V2043-47D-N-N-D24-DL-25
Model No:V6067-G06-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V3070-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V6066-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V2043-40-N-N-D24-DG-25
Model No:V8066-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V8068-T08-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V6068-T06-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V6070-28-N-P–D24-DG-25
Model No:V2070-OA-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V3068-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V2066-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V8067-G08-20-N-N-D24-DG-25
Model No:V3067-G03-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V3066-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V3043-47A-N-N-D24-DG-25
Model No:V3033-34-N-N-D24-DG-25
Model No:V2570-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V2570-28-S-N-D24-DG-25
Model No:V2070-28-S-P-D24-DG-25
Model No:V2070-28-S-N-D24-DG-25
Model No:V2067-G02-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V2068-T02-20-S-N-D24-DG-25
Model No:V2033-T03-33-N-N-D24-DG-25
Model No:V2033-30-N-N-D24-DG-25
Van thủy lực V3068
Van on-off | V2068
Van thủy lực V3280
Van thủy lực V6076
Model No.:V2043-47D
Model No.:V2033-30
Model No.:V3043-47A
Model No.:V3033-34
Model No.:V2043-40
Model No.:V2043
Model No.:V8068-T08
Model No.:V3033-34
Model No.:V3043-47A
Model No.:V2033-30
Model No.:V2033-T03
Model No.:V2068-T02/T03
Model No.:V2067-G02
Model No.:V2070
Model No.:V2570
Model No.:V3066
Model No.:V3067-G03
Model No.:V3070
Model No.:V6067-G06
Model No.:V6068-T06
Model No.:V8066
Model No.:V6070
Model No.:V2070-OA
Model No.:V3068-T03
Model No.:V2066
Model No.:V8067-G08-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2066-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3068-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2070-OA-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V6070-28-N-P–D24-DG-25
Model No.:V2043-40-N-N-D24-DG-25
Model No.:V8066-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V8068-T08-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V6068-T06-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V6067-G06-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V3070-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V6066-20-N-N-D24-DG-25
Model No.:V3067-G03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3066-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3033-34-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2570-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V2570-28-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2070-28-S-P-D24-DG-25
Model No.:V2070-28-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2067-G02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2068-T02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2033-T03-33-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2033-30-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2043-47D-N-N-D24-DL-25
Model No.:V2075-G02
Model No.:V3066-35
Model No.:V3070-35
Model No.:V3076
Model No.:V3086
Model No.:V3090
Model No.:V6066-35
Model No.:V6070-35
Model No.:V6076
Model No.:V6090
Model No.:V8066-35
Model No.:V8070-35
Model No.:V8090
Model No.:V2075-G02
Model No.:V2086
Model No.:V2043-10
Model No.:V2065
Model No.:V2045
Model No.:V2070-35
Model No.:V2090
Model No.:V2095
Model No.:V8076
Model No.:V3060
Model No.:V2066-35
Model No.:V3033-G25
Model No.:V6070-G03
Model No.:V2033-G02
Model No.:V3070-G25
Model No.:V3070-G25-31-N-N-D24-DG-25
Model No.:V6070-G03-31-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2033-G02-53-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2066-01-N-04-D24-DG-35
Model No.:V3060-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V8076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3033-G25-53-N-N-D24-DG-25
Model No.:V2095-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2070-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2043-10-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2045-11-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2065-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2086-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2075-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V8090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V8070-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V8066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6070-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3090-31-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3086-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3076-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V3070-31-N-05-D24-35
Model No.:V3066-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2075-G02-51-N-04-D24-DG-21
Model No.:V2074-T03
Model No.:V8067-G08
Model No.:V3280-T03
Model No.:V6066
Model No.:PR1+V2064
Model No.:PR2+V2064
Model No.:V2064-GT3-250KG
Model No.:V2071-MB2
Model No.:V8074-T06
Model No.:V2072-M02
Model No.:V3074-T04
Model No.:V4274-T04
Model No.:V6074-T06
Model No.:V6274-T06
Model No.:V2271-MB2
Model No.:V2272-M02
Model No.:V3071-MB3
Model No.:V3072-M03
Model No.:V3080-T03
Model No.:V3272-M02
Model No.:V2073-GT3
Model No.:V3274-T03
Model No.:V3271-MB3
Model No.:V2271-MB2-20-S-P-A22-DG-25
Model No.:V2272-M02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3071-MB3-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3072-M03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3080-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V3271-MB3-20-S-P-A22-DG-25
Model No.:V3272-M02-20-S-P-D24-DG-25
Model No.:V3274-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V6274-T06-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V6074-T06-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V4274-T04-07-N-04-D24-DG-35
Model No.:V2073-GT3-07-M-04-D24-DG-35
Model No.:V3074-T04-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2064-GT3-07-N-04-D24-DL-35
Model No.:V3280-T03-20-S-M-D24-DG-25
Model No.:V2072-M02-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2074-T03-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2073-GT3-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V8074-T06-01-N-05-D24-DG-35
Model No.:V2071-MB2-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:V2064-GT3-20-S-N-D24-DG-25
Model No.:PR2+V2064
Model No.:PR1+V2064
Model No.:HGP-2A+V2073
Model No.:VSS-06
Model No.:VSS-010
Model No.:VSS-04
Model No.:VS-03
Model No.:VS-02
Model No.:VS-BT03V2040K

Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín rất mong được hợp tác với tất cả các Công Ty , các khách hàng trong nước . Được phục vụ quý khách là niềm vinh dự cho công ty rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía quý khách hàng và quý công ty .
Ngoài sản phẩm vừa nêu trên Công Ty TNHH KT-CN An Trọng Tín còn cung cấp :
• Các loại van công nghiệp
• Cảm biến , biến tần,….
• Các loại đầu phun
• Thiết bị tự động
• Và các thiết bị công nghiệp khác ……..
Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín hân hạnh phục vụ quý khách !