Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là đại lý phân phối Van khí nén  ASCO tại Việt Nam.

Địa chỉ: 162/19 đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Tel: 08 35899479  Fax: (84.8) 35899 480

Thông tin liên hệ: Ms. HỒNG: 0901 390 345 – Email: info@antrongtin.com

Công ty An Trọng Tín đang cung cấp mạnh sản phẩm van điện từ ASCO.

Mô tả:

Việc cung cấp linh kiện nhanh chóng và đáng tin cậy là điều cần thiết để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và cung cấp các dự án đúng tiến độ. ASCO Express đảm bảo giao hàng ngắn hạn cho một loạt các sản phẩm phổ biến nhất của chúng tôi, bao gồm xi lanh, van solenoid, đảo van khí nén và các sản phẩm chuẩn bị không khí.

 

Model: NF8316A384VMB @ 220/50
Seri no. 0A00333907029
Type: SCG551A001MS.24/DC
Model: L12BA452OG00040
Model: L12BB452OG00040
Model: SCG531C002MS
Model:SCG551A001MS
Model: G551A002MS
Model: SCG238E021 230/50
P / N: X359070000 (X3-5907-0000)
Model: JB-8214- 090-220VAC
(Model: JB-8214- 090/2 1/2 ”)
Model: WPE222D002-50Hz
Model: SCE222A015-50Hz
Model: X531000000
Model: X359070000
Asco Valve HOV1B303T170
Actuator: HO1B254A170. Valve Body: V2JS2DT166
Code: SCG353A047
Asco Valve HOV1B303T170
Actuator: HO1B254A170. Valve Body: V2JS2DT166
Code: SCG353A047
solenoid type SCG551A001MS
Solenoid Valve Namur Type SCG551A001MS @ 230 / 50-60
NAMUR Solenoid typeSCG551A001MS @ 24VDC vlave
Model: M1 5056 0100 (M150560100)
(M1 5056-0100 / 6200)
Model: AC20 300000 (AC20300000)
(AC20-30000)
Model: XT-41/95
Model: M1 5056 0100 (M150560100)
(M1 5056-0100 / 6200)
Model: AC20 300000 (AC20300000)
(AC20-30000)
CABLE00001
PROGRAMMING SOFTWARE FOR AC STATION (J50-636-ACPROGRAPH)
TEMPERATURE CONTROLLER – XT 41/95 / 9999-9999
Model: XT41 / 95
(Model: XT-41/95)
Model: M150560100
(M1 5056-0100 / 6200)
Model: AC20300000
(Model: AC20-30000)
Model: CABLE00001
Model: AACPROGRAPHCD
Correct: 3151 0100 M5
(Model: M5-3151-0000)
Correct: 3151 0100 M5
(Model: M5-3151-0000)
Model: M5-3151-0000 / AHA
Model: NAA032 / 030 (S)
Model: NNFA063 / 0030 / 0030TC
Model: NNS040 / 01.25 million
ValveReplaced by: 8262H114LT (8263G205LT)
ASCO EF8210G22 AC220V
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO EF8210G89 220/50
ASCO WT8551A001MS 220/50
ASCO RD20A 71
ASCO 8210G207 DC24V
ASCO 8262G-220¡¡AC220V
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO 8320G184MS AC220V
ASCO 8320G174MS AC220V
ASCO 064982-005-D
ASCO EFHB8316G14V 220V / 50Hz
ASCO 400425-1174C1
ASCO EF8320G041
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO C / N: GXHTX8262A134E13266
ASCO HT8344G76MO 220VAC
ASCO 064982-005-D
ASCO 306.191-MS
ASCO 302.730-MO
ASCO JPSF8262G002 AC110V
ASCO HT8320G186 DC110V
ASCO HT8320G186 AC220V
ASCO EF8320G176 AC220V
ASCO EF8320G174 AC220V
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO 238610-058-D
ASCO SCG353A051 220V
ASCO EFHT8316G54 24VDC
ASCO EFG353A043 3/4 DC24V
ASCO 8320G184MS AC220V
ASCO SCE370A027V
ASCO K302-116
ASCO SCG551A001MS
ASCO 8210G22 DC24V
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO 8360G74 220VAC
ASCO NFB 316 D014
ASCO SCG262C013
ASCO SCE210C035
ASCO E290A040
ASCO 8300A82U 3/8 90PSI
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO 8263G333
ASCO NBETB307C039U DC24V
ASCO NAETB307C039 DC24V
ASCO SCG551A001MS 24VDC
ASCO JE3-8344G72 24VDC
ASCO JE32-8344G72 24VDC
ASCO JE32-8344G27MO 24VDC
ASCO EF8210G089 220VAC
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO 8262G148
ASCO EF8320G041 220VAC
ASCO 8342G1 120/60
ASCO 272610-132-D
ASCO 54100884 24V 50 / 60Hz
ASCO EFHT8320G174 DC24V
ASCO 306.191-MS
ASCO EF8344G70 DC24V
ASCO SCE238A002
ASCO MP-C089 / 238.714-006-D 4WE
ASCO 43004422 230V / AC / 50Hz
ASCO NKS374A090MS * 2 DC24
ASCO 88200007 DC24
ASCO EF8320G200
ASCO NF-XB307B075F DM12-2FXDC
ASCO 8300D076U
ASCO EF8017G2 MM994096 220V
ASCO EF8003G1 A516994 220V
ASCO HEHTX8210B3809724
ASCO HE8025B225
ASCO G55B401MO-MP-C-089
ASCO G551B417SCY2
ASCO 8342G001 AC220V
ASCO 7ATSC32000H5
ASCO 8320G176 220V / 50
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO 8262G232Q 110/50
ASCO 8210G2Q 110/50
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO EF8320G174 220VDC
ASCO 8262G007V 24VDC
ASCO EF8320G184MS AC220V
ASCO MP-C-089 238714-006-D
ASCO EF8320G184 24VDC
ASCO PC11B / KL11AID / QP01
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO 19000006 AC230V
ASCO SCG551A001MS DC24V
ASCO 314PEY6 95-250VAC 50 / 60H
ASCO HB8320G174 220/50
ASCO 88100144 60VDC 500mA
ASCO EFL8316G354 D2TCP4 DC24V
ASCO EFL8316G304 DC24V
ASCO SCG353A051 220V
ASCO 52100008 DC24V
ASCO 52100004 DC24V
ASCO 19200009 (43004183)
ASCO 430 04166 DC24V
ASCO 19290014¡¡EV 3/2 NO
ASCO SCG353A065 DC24V
ASCO HB8308A11 220VAC
ASCO WSEMET B320A202 24VDC
ASCO WSEM B327A112 24VDC
ASCO NFB327A002 24VDC
ASCO NFB316E044V 24VDC
ASCO EV8551G453 24VDC
ASCO 430-04.422
ASCO SC G353.060
ASCO C123433
ASCO SCG551A002MS AC230V
ASCO 54100884 24V 50 / 60Hz
ASCO NFB316E044V DC24V
ASCO 8262G-220¡¡AC220V
ASCO 430-04.184
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO EF8316G54 24VDC
ASCO EFHT8210G094
ASCO 8320G184MS
ASCO 8320G174
ASCO 238710-006-D
ASCO EF8210G022 AC220V
ASCO EF8210G008 AC220V
ASCO EF8210G004 AC220V
ASCO EF8316G64 24VDC
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO EFX8320G174MF 24VDC
ASCO G551A001MS
ASCO EV8327G52 24VDC
ASCO NFB316E044V 24VDC
ASCO PA20A
ASCO EFG8320G8 AC220V
ASCO EFG8320G4 AC220V
ASCO EFG8320G22 AC220V
ASCO WSEMET B320A202 24VDC
ASCO WSEM B327A112 24VDC
ASCO NFB327A002 24VDC
ASCO EV8551G453 24VDC
ASCO EV8327G52 24VDC
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO EF8320G174 24VDC
ASCO G551A001MS 220VAC
ASCO 238710-006-D AC220V
ASCO 414PMB10 95-250VAC 50/60
ASCO SCE238A005 24VDC
ASCO PB41B / RD40A11 1/4?
ASCO WBIS8316A301 24VDC
ASCO WBIS8314A300 24VDC
ASCO EF8320G194 24VDC
ASCO SCE-263B206V 220V
ASCO 8360G74 220VAC
ASCO WBIS8316A304 24VDC
ASCO WBIS8314A300CSA DC24V
ASCO NBB307C78F
ASCO SOLENOID VALES13100244
ASCO EF8210G003Q 220V
ASCO MP-C-080 272610-058-D
ASCO 400-425117
ASCO K302-116
ASCO EP8300D61U 220/50
ASCO 8320G174 220VAC
ASCO 8262G80 24VDC
ASCO 8320G176 220VAC 50Hz
ASCO 8342G1 120/60
ASCO 272610-132-D
ASCO SCE238A002
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO EF8344G70 DC24V
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO 8210G22 DC24V
ASCO EF8320GOO3MS AC220V
ASCO 60100035 + 910.507
ASCO 8320G003MS AC220V
ASCO EF8320G184 DC24V
ASCO 8344G080 DC24V
ASCO 8300D68F DC24V
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO NKS374A090MS * 2 DC24V
ASCO G551A002MS 1/4? DC24V
ASCO 51800021 DC24V
ASCO EF8210G4
ASCO C / NO: HT8262G13E
ASCO HT8320G172
ASCO HT8320G13
ASCO 8300G076U
ASCO 19200002 AIR 115V
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO JOUC19090017
ASCO SCG551A002MS AC230V
ASCO 54100884 24V 50 / 60Hz
ASCO EF8401B101 DC24V
ASCO 8262G-220¡¡AC220V
ASCO RD20A 71
ASCO PA20A
ASCO SC8551A017MS + 88.122.404
ASCO 8551G401MS 24DC
ASCO 400125-218 115VAC 6.3W
ASCO 8210G035
ASCO 55192011 DC24V
ASCO 238210-058-D AC220V
ASCO G551A002MS 1 / 4¡ ± DC24V
ASCO EF8320G184 DC24V
ASCO 8344G080 DC24V
ASCO 8300D68F DC24V
ASCO 8210G2 1/2 DC220V
ASCO EF8320G203 AC220V
ASCO 8262G-220¡¡AC220V
ASCO C / N: 8210G006 AC110V
ASCO PA20A
ASCO JE3-8320G174 110V
ASCO SCE238A002
ASCO 833 354001060 24VDC
ASCO EF8210G004 24DC
ASCO NFB316E044V DC24V
ASCO K302-353
ASCO 400425-117 230/50
ASCO JE3HT8215G30 100V / 50Hz
ASCO K302116 AC220V
ASCO 55192011
ASCO EF8210G8 AC220V
ASCO EF8210G4 AC220V
ASCO EF8210G22 AC220V
ASCO EF8320G184 DC24V 1/2
ASCO EF8210G89 220/50
ASCO WT8551A001MS 220/50
ASCO RD20A 71
ASCO 833-35470-1010
ASCO 8210G207 DC24V
ASCO 8262G-220¡¡AC220V
ASCO 8345G001 110VAC
ASCO 8320G184MS AC220V
ASCO 8320G174MS AC220V
ASCO 064982-005-D
ASCO EFHB8316G14V 220V / 50Hz
ASCO 400425-1174C1
ASCO EF8320G041
ASCO 8327G001 AC220V
ASCO C / N: GXHTX8262A134E13266
ASCO HT8344G76MO 220VAC
ASCO 064982-005-D
ASCO 306.191-MS
ASCO 302.730-MO
ASCO JPSF8262G002 AC110V
ASCO HT8320G186 DC110V
ASCO HT8320G186 AC220V
ASCO EF8320G176 AC220V
ASCO EF8320G174 AC220V
ASCO EF8320G174 220VAC
ASCO 238610-058-D
ASCO SCG353A051 220V
ASCO 400425-1174C1
ASCO EF8003G1 1/4 AC220V
ASCO WT-8551A1MS 1/4 DC24V
ASCO EF8215B80
ASCO EF8342G20 AC220V
ASCO MN60510-HN AC220V
ASCO EF8316G034-110V / 50Hz
ASCO NNFA063/0045/0015TC(S)
van điện từ Asco 6084581419 091-LV-8332 WPETDUB210D189
van điện từ Asco 6084580039 091-XV-8119 553A417 24VDC
van điện từ Asco 6084581399 052-YSY-502 WPB327A102
van điện từ Asco 6084581219 040-XV-425 PV8551B401MO
van khí nén Asco 6084581259 040-XV-403 PV8552A405MO
van khí nén Asco 6084620029 040-UV-001 WSNFET HTXB327A102
van khí nén Asco 9907024409 013-USY-720 13101217 T.P.L 001
van khí nén Asco 6084587699 011-FSY-019 WSNFET HTXB327A122
van điện tử Asco 6084582919 023-USY-055-A NF8551A322
van điện tử Asco 6084581719 012-SY-680 WSNFETHTXB327A002 / WSNF8327B002
van điện tử Asco 6084581179 013-SY-721 NFXB223A012V
van điện tử Asco 6084581139 013-TSY-710 NFTEB327A102
van đóng mở khí Asco 6084580919 013-ZSY-570 NFETB327A001
van đóng mở khí Asco 6084581699 015-FV-005-A WSNFET8327B122
van đóng mở khí Asco 6084583953 024-USY-733 WSETIS8551A309
van đóng mở khí Asco 6084584973 024-LSY-010 WSNF ETXB327A102
Van dầu Asco 6084583773 024-USY-775 NF B320A200
Van dầu Asco 6084626993 040-USY-204 NFB327A112
Van dầu Asco 6084581739 015-FSY-467 WSNFET HTXB327A102
Van dầu Asco 4396013133 091-TV-8333 8290B011
Van Asco 6084580179 091-SOL-9601A HB8342G3
Van Asco 6084580419 017-USY-504 NF8327A608
Van Asco VALVE,SOLENOID WPETDUB210D189,BRS,28MM
Van Asco VALVE,SOLENOID,ASCO-VLV,553A417,AL
Asco valve VALVE,SOLENOID ,ASCO-
Asco valve VLV,WPB327A102,SS316,1/4IN