Khớp nối mềm Zero Max

Khớp nối mềm Zero Max

Zero Max là nhà cung cấp các giải pháp điều khiển chuyển động hàng đầu và là một trong những nhà sản xuất khớp nối đáng tin cậy nhất của ngành. Zero Max cung cấp khớp nối trục, ổ bánh răng góc phải và các bộ phận điều khiển chuyển...