Bộ điều khiển nhiệt độ WEST

West Control Solutions là một chuyên gia toàn cầu trong sản xuất và cung cấp nhiệt độ và quá trình kiểm soát thiết bị đo đạc. Danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm bộ điều khiển đơn và đa vòng, các thiết bị giới hạn, các chỉ số và thiết bị phát cùng với ghi âm và các công cụ cho việc thu thập dữ liệu.