Compact Cleaning Trolley Plus

Xe đẩy nhỏ gọn này kết hợp lau chuẩn bị trước, lau ẩm và lưu trữ tối đa đối với hàng tiêu dùng trong một gói cao manoeuvrable, cộng với thu gom chất thải. Kích thước nhỏ gọn làm cho nó lý tưởng cho việc sử dụng tại các khu vực phường bận rộn, trong khi làm cho nó dễ dàng để lưu trữ nơi không gian bị hạn chế. Có thể được điều chỉnh với các phụ kiện bổ sung cho phù hợp với người dùng cá nhân và công việc. Loại bỏ việc xử lý cây lau nhà bẩn khi trang bị hệ thống lau phát hành Vikans cấp bằng sáng chế.