Hệ thống đo lưu lượng dòng chảy DensFlow Flow

  • Đáng tin cậy đo dòng chảy trong khí nén dày đặc dòng
  • Khối lượng thông lượng không giới hạn có thể được đo
  • Tùy chọn chịu áp lực lên đến 25 bar
  • Lắp đặt không tạo ra trở ngại trong hồ sơ, do đó không có điểm chết nào mà dư lượng có thể hình thành
  • Đo lường độc lập với tốc độ dòng chảy của vật liệu
  • Đơn giản để nâng cấp
  • Bảo trì miễn phí
  • Quy trình đo không tiếp xúc (không có cơ học)